English  |   繁體中文
行业应用

外包装检测机

发布日期:2014/7/1 14:32:27   来源:视觉龙科技   浏览次数:1953写点评论

            检测瓶子上标签的有无。可以检测在检测线上任意尺寸大小的瓶子。 

       

发表评论
文明评论,请勿发布非法信息!