English  |   繁體中文
解决方案
首页 » 解决方案 » 视觉定位项目 » 视觉龙DragonVision视觉系统---布料定位切割案例

视觉龙DragonVision视觉系统---布料定位切割案例

发布日期:2016/7/30 11:44:59   浏览次数:968
方案说明:
1. 视觉检测运动布料的两条线距离的中点,与设定标准位置作对比,将偏差数据给到运动机构进行纠偏;
2. 为了防止纠偏反应滞后,相机需要在纠偏装置之前安装,且要有一定距离。
 
 
系统配置:
名称                                 数量
DragonVision视觉系统       1套
相机                                 1个
镜头                                  1个
红色条光源                         1个
光源控制器                         1个
 
检测结果如下: