English  |   繁體中文
解决方案
首页 » 解决方案 » 视觉检测项目 » 视觉龙DragonVision视觉系统—-布料检测方案

视觉龙DragonVision视觉系统—-布料检测方案

发布日期:2016/9/9 10:51:49   浏览次数:1341
检测说明:
•  使用彩色线扫相机检测系统
•  此方案只检测单色布料
•  匀速检测,设备平稳运行,需加编码器
•  换型时需要调节光源亮度和检测参数
 
测试效果——样品一OK
 
测试效果——样品一NG
 
测试效果——样品二NG
 
测试效果——样品三NG
 
测试效果——样品四NG